logo

020 69 0 30 16

S&L Advocaten is een van oudsher Amsterdams kantoor. Het advocatenkantoor is ontstaan in 1988.

2017 © Soedamah Advocaten. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer

Home / Disclaimer

L&S Advocaten heeft getracht met deze site zo adequaat mogelijk informatie te verstrekken. Alhoewel hierbij uiterste zorgvuldigheid is betracht, is niet uit te sluiten dat sommige informatie onjuist, onvolledig of achterhaald is. Binnen de diverse rechtsgebieden en rondom de advocatuur vinden ontwikkelingen, soms in snel tempo, plaats. In verband hiermee kunt u, noch derden, enig recht ontlenen aan de inhoud van deze site. L&S Advocaten acht zich nimmer aansprakelijk voor fouten en/of schade welke direct of indirect voortvloeit uit gebruik door u of derden van informatie welke is aangewend vanaf deze site. L&S Advocaten nodigt u uit om de op deze site verstrekte informatie op juistheid te toetsen bij een van haar advocaten alvorens de betreffende informatie als juist aan te merken.

nl_NLNederlands
en_USEnglish nl_NLNederlands