logo

020 69 0 30 16

S&L Advocaten is een van oudsher Amsterdams kantoor. Het advocatenkantoor is ontstaan in 1988.

2017 © Soedamah Advocaten. Alle rechten voorbehouden.

Call us on

020 690 30 16

Mo - Fri: 9:00 AM - 5 PM

Sat - Sun: Closed

Email us through

info@lensadvocaten.nl

Home Tarieven

Tarieven

Het uur tarief dat onze advocaten hanteren

In betalende zaken hanteren de advocaten van Soedamah Advocaten een basis uurtarief van €175 exclusief BTW en een vast bedrag van 5% van het honorarium aan kantoorkosten. Eventuele procedurekosten dienen hierbij nog te worden opgeteld. Afhankelijk van factoren als het belang van de zaak, de spoedeisendheid, etc. kan het uurtarief met een bepaalde factor verhoogd worden. Op dezelfde wijze worden nogal eens lagere uurtarieven gehanteerd. Vanzelfsprekend zullen de financiële voorwaarden bij aanvang met u worden besproken. Gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd.


Our lawyers work in the following fields of the law:

Vreemdelingenreht

Tenancy Law

Criminal Law

Labour Law

Matrimonial Law

Civil Law

Administrative law

Corporate Law

Juvenile Justice

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP

Most people ask questions because they want to know the answer; lawyers are trained never to ask questions unless they already know the answer.

Voor een eerste intake gesprek wordt normaliter €70 in rekening gebracht. Niet bij alle rechtsproblemen hoeft dit bedrag te worden voldaan. Bij het maken van een afspraak wordt aan u meegedeeld of deze kosten voldaan moeten worden of niet.

Qualify
for partial or full
financial aid
for your attorney fees

 

Read about it on the website of the Legal Aid Board (RvR)

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat er een toevoeging voor rechtsbijstand wordt verleend. U komt in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke financiële bijstand voor uw advocaatskosten door de overheid indien uw bruto jaarinkomen van twee jaar geleden een daartoe vastgestelde grens niet overschrijdt.

You can find more information about government funded legal aid and your personal contribution on the website of the Legal Aid Board.

De aanvraag van de toevoeging wordt tegenwoordig zelf door de advocaat ingediend. U dient daartoe uw legitimatiebewijs en jaaropgave van twee jaar geleden mee te nemen. Indien om welke reden dan ook geen toevoeging wordt verleend, is het standaard uurtarief van de advocaat van toepassing. Voor werkzaamheden welke voor de beslissing op de aanvraag van de toevoeging plaatsvinden zal in de regel een voorschotnota worden gestuurd.

Kom bij ons voor een intake gesprek over uw zaak
en_USEnglish
nl_NLNederlands en_USEnglish