logo

020 69 0 30 16

S&L Advocaten is een van oudsher Amsterdams kantoor. Het advocatenkantoor is ontstaan in 1988.

2017 © Soedamah Advocaten. Alle rechten voorbehouden.

ARBEIDSRECHT

Het kan zijn dat er een geschil tussen een werkgever en werknemer tot stand is gekomen. L&S Advocaten staat vooral de werknemer professioneel bij met de kennis en ervaring die wij in huis hebben. Wij kunnen u bijstaan ingeval de partijen nog in de onderhandel fase zitten en een proces bij de rechter kan worden voorkomen. Echter, ook als er wel sprake is van een conflict dat bij de rechter moet worden behandeld, halen wij voor u eruit wat erin zit. Denk aan onderwerpen zoals ontslag op staande voet, loonvordering, transitievergoeding en billijke vergoedingen. Conflicten welke u ervaart tijdens ziekte en re-integratie. Problemen zoals loonopschorting en de loonstop komen wij vaak tegen in de praktijk waarbij u acuut inkomen nodig heeft.

Wij begrijpen dat de financiële zekerheid die men verkrijgt door het hebben van werk van het allergrootste belang is. Een arbeidsconflict kan daarom diep in uw leven ingrijpen. Wij zullen u dan ook proberen zo ongeschonden mogelijk door een arbeidsconflict heen te laten gaan. Daarbij zijn wij altijd voor u bereikbaar en doen wij de zaak vooral met u samen. Neem contact op.

Hieronder worden de meest voorkomende onderwerpen in onze praktijk binnen de arbeidspraktijk genoemd.

Staat hetgeen waarmee u te maken heeft er niet onder, neem dan contact met ons op. Wij behandelen namelijk meerdere gebieden en zoeken graag voor u uit onder welk gebied uw huidig conflict/probleem valt en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

 • Ontslag op staande voet
 • Loonvordering
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Vakantiedagen onterecht opgenomen
 • Ziekte en re-integratie
 • Loonopschorting en loonstop
 • Bedrijfsarts, arbodienst en deskundigenoordeel
 • Vaststellingsovereenkomsten sluiten tijdens de onderhandelfase
SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

Het socialezekerheidsrecht bestaat uit regels die ervoor zorgen dat mensen tijdens arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. In Nederland vallen de volgende onderwerpen binnen de sociale zekerheid: werknemersverzekeringen (bijv. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Werkloosheidswet, Ziektewet), volksverzekeringen (bijv. de Algemene Ouderdomswet en Wet langdurige zorg) en sociale voorzieningen (bijv. de Participatiewet, Toeslagenwet, Wet maatschappelijke ondersteuning WMO).

De uitvoering van deze wetten wordt geschied door instanties zoals het UWV, de SVB, het Zorgkantoor, de gemeente etc.

Heeft u momenteel problemen ten gevolge van een intrekking, terugvordering of boete van uw uitkering? Bent u het oneens met de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidpercentage? Wordt uw PGB teruggevorderd, omdat er bijvoorbeeld wordt gesteld dat u een onjuiste verantwoording heeft afgelegd? Geeft de gemeente aan dat u geen recht heeft op een WMO-voorziening of een urgentieverklaring? Heeft u een ander probleem?

Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren bij het aanpakken van uw probleem. Eventueel kunnen wij u helpen met het indienen van een bezwaarschrift tegen de betreffende instantie of met het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank. Neem contact op.

Hieronder worden de meest voorkomende onderwerpen in onze praktijk binnen het socialezekerheidsrecht genoemd.

Staat hetgeen waarmee u te maken heeft er niet onder, neem dan contact met ons op. Wij behandelen namelijk meerdere gebieden en zoeken graag voor u uit onder welk gebied uw huidig conflict/probleem valt en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

 • Participatiewet (PW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
VREEMDELINGENRECHT

Het vreemdelingenrecht bestaat uit regels omtrent het verblijven, toelaten en verwijderen van vreemdelingen (in Nederland betreft het men die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten) op een vreemdelingengebied (voor Nederland aldus Nederland). In uw geval gaat het waarschijnlijk om het verblijf, de toelating of verwijdering van u, uw familie (bijvoorbeeld partner, kinderen, tante, neef etc.), een collega of vriend(in) binnen Nederland.

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste weg te vinden in de wirwar aan regelgeving binnen het Vreemdelingenrecht. Dit kan het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning erg voor u bemoeilijken.

L&S Advocaten staat u graag met kennis bij, tijdens zowel een bezwaarprocedure bij de IND, als tijdens een beroepsprocedure bij de rechtbank. Voor zowel een kort als lang verblijf, kunt u bij L&S Advocaten terecht. Ook geven wij adviezen op het gebied van het verblijfsrecht. Hierbij kunt u er zeker van zijn dat u eerlijk en deskundig advies krijgt. Wij zijn namelijk van mening dat het geen zin heeft om een procedure te voeren ingeval de uitkomst niet positief zal uitvallen. Neem contact op.

Hieronder worden de meest voorkomende onderwerpen in onze praktijk binnen het vreemdelingenrecht genoemd.

Staat hetgeen waarmee u te maken heeft er niet onder, neem dan contact met ons op. Wij behandelen namelijk meerdere gebieden en zoeken graag voor u uit onder welk gebied uw huidig conflict/probleem valt en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

 • Vreemdelingenwet (VW)
 • Visum kort verblijf (VKV)
 • Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)
 • Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)

KWALITEIT EN DE CLIËNT STAAN VOOROP

L&S Advocaten is een actief kantoor in Amsterdam Zuidoost, waar met grote inzet wordt gewerkt en degelijk werk van hoogstaande kwaliteit wordt geleverd. Wij stellen de belangen van onze cliënten steeds voorop.

Jaarlijks wordt onze kennis en bekwaamheid actueel gehouden door het volgen van cursussen en trainingen. L&S Advocaten is werkzaam voor zowel particulieren als voor zakelijke cliënten op verscheidene rechtsgebieden. Bekijk de rechtsgebieden waarin wij werkzaam zijn.

L&S Advocaten zit in het gebouw van Soedamah Advocaten

M: info@lensadvocaten.nl
A: Lontarpalmstraat 71, 1104 DM
T: 020 – 690 30 16
F: 020 – 699 66 91

Wij zijn in beginsel iedere doordeweekse dag open van 9:00 tot 17:00 uur.

Al meer dan 20 jaar helpen wij onze cliënten

Succesverhalen

Geen berichten gevonden.
nl_NLNederlands
en_USEnglish nl_NLNederlands